Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

satori
6116 ee7f
10 przykazań logiki
Reposted fromstonerr stonerr

July 10 2015

7286 359d 390
Reposted fromPainy Painy viaponurykosiarz ponurykosiarz
satori
2229 09dc 390
Reposted fromimmortale immortale viastonerr stonerr
satori
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra

July 09 2015

satori
4607 7b14 390
Reposted fromfoina foina viaponurykosiarz ponurykosiarz
8021 905e 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

July 07 2015

satori
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.

July 06 2015

satori
satori
satori
8406 8ce1 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasadporn sadporn
satori
9580 a19c 390
martystka
satori

July 03 2015

satori
9162 46c9 390
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viamuviell muviell

June 30 2015

0175 0902 390
satori
5416 297e 390
2313 501f 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 28 2015

satori
3784 8fb8 390
weheartit
Reposted fromwhatu whatu
satori
5416 297e 390
Reposted fromyourtitle yourtitle viastonerr stonerr

June 27 2015

satori
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
satori
2688 6c4c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl